Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

29.12.2022
Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore

Ukupna spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore za januar - novembar 2022. godine, prema preliminarnim podacima iznosila je 3 865,7 miliona eura, što ukazuje na rast od 46,0% u odnosu na isti period prethodne godine.

Izvoz robe imao je vrijednost od 623,5 miliona eura, a uvoz 3 242,2 miliona eura. U odnosu na isti period prethodne godine izvoz je bio veći za 64,7%, a uvoz veći za 42,9%.

Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 19,2% i veća je u odnosu na isti period prethodne godine kada je iznosila 16,7%.

U strukturi izvoza prema standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji (SMTK) najviše su zastupljeni Proizvodi svrstani po materijalu (sektor 6), u iznosu od 186,1 milion eura (koje čine: Obojeni metali – 160,8 mil. eura i ostalo).

U strukturi uvoza prema SMTK-u najviše su zastupljeni Mašine i transportni uređaji (sektor 7) u iznosu od 639,8 miliona eura (koje čine: Drumska vozila – 201,7 mil. eura, Električne mašine, aparati i uređaji – 130,1 mil.eura i ostalo).

Najveći spoljnotgovinski partneri u izvozu bili su: Srbija (129,2 mil. eura), Švajcarska (106,1 mil. eura), i Bosna i Hercegovina (79,9 mil.eura).

Najveći spoljnotrgovinski partneri u uvozu bili su: Srbija (561,4 mil. eura), Kina (302,0 mil. eura) i Grčka (268,8 mil. eura). Spoljnotrgovinska robna razmjena bila je najveća sa potpisnicama CEFTA-e i sa Evropskom unijom.

Saopštenje


.