Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

17.01.2023
Indeks potrošačkih cijena

Cijene proizvoda i usluga lične potrošnje, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u decembru 2022. godine u odnosu na novembar 2022. godine u prosjeku su više za 0,1%. Potrošačke cijene u decembru 2022. u odnosu na isti mjesec prethodne godine, u prosjeku su više za 17,2%. Najveći uticaj na mjesečnu stopu inflacije imali su rast cijena u grupama: stvarne rente koje plaćaju stanari za primarno boravište; usluge smještaja; mlijeko, sir i jaja; povrće; ostali uređaji, predmeti i proizvodi za ličnu njegu; održavanje i popravka vozila; čvrsta goriva; meso. Potrošačke cijene u periodu januar-decembar 2022. godine, u poređenju sa istim periodom prethodne godine, u prosjeku su više za 13,0%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga prema namjeni potrošnje, u decembru 2022. godine u odnosu na prethodni mjesec, zabilježen je rast u grupama: Restorani i hoteli (2,0%); Ostala dobra i usluge (1,4%); Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva (1,3%); Hrana i bezalkoholna pića (0,4%); Rekreacija i kultura (0,4%); Zdravlje (0,1%), dok je pad cijena zabilježen u grupama: Prevoz (-2,9%); Odjeća i obuća (-1,3%); Alkoholna pića i duvan (-0,2%).

Cijene ostalih proizvoda i usluga nijesu se bitnije mijenjale.

Saopštenje


.