Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

17.05.2023
Klanje stoke i živine u klanicama

U prvom kvartalu 2023. godine bilježi se rast u klanju goveda u klanicama u Crnoj Gori. Zaklano je 8 029 grla goveda, odnosno 5,7% više grla u odnosu na prvi kvartal 2022. godine. Neto težina zaklanih goveda u prvom kvartalu 2023. godine bilježi rast od 10,6%.

Ukupan broj zaklanih ovaca u prvom kvartalu 2023. godine bilježi rast od 19,8% u odnosu na prvi kvartal 2022. godine. Neto težina zaklanih ovaca u prvom kvartalu 2023. godine bilježi rast od 43,9%. Kod ukupnog broja zaklanih svinja bilježi se pad u odnosu na isti kvartal 2022. godine, dok kod ukupnog broja zaklane živine bilježi se rast od 19,3%.

Saopštenje


.