Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

20.05.2024
Punoljetni učinioci krivičnih djela

Podaci prezentovani u ovom saopštenju odnose se na broj prijavljenih, optuženih i osuđenih punoljetnih lica, učinilaca krivičnih djela u Crnoj Gori, u toku 2023. godine.
Ukupan broj prijavljenih punoljetnih učinilaca krivičnih djela u 2023. godini iznosio je 5 183. Od tog broja, 3 918 su poznati, a 1 265 nepoznati učinioci krivičnih djela.
Optuženih punoljetnih učinilaca krivičnih djela bilo je 1 534, dok je broj pravosnažno osuđenih iznosio 1 473.

Saopštenje


.