Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Predškolsko obrazovanje

Pravni osnov
Pravni osnov za sprovođenje statističkih istraživanja u oblasti statistike predškolskog obrazovanja  je Zakon o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ("Sl. list Crne Gore", br. 18/12 47/19).
 
METODOLOŠKE OSNOVE
 
Cilj istraživanja
Statistika predškolskog obrazovanja i vaspitanja prikuplja, obrađuje i objavljuje podatke o broju i kapacitetu predškolskih ustanova, broju vaspitnih grupa, broju djece ukupno, polu, starosti, prema dužini boravka i broju zaposlenih koji sprovode programe predškolskog obrazovanja i vaspitanja.
Predškolsko vaspitanje i obrazovanje čini dio jedinstvenog vaspitno-obrazovnog sistema. Predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem se ostvaruje vaspitanje i obrazovanje djece, vodi briga o djeci i pruža pomoć roditeljima u poboljšanju kvaliteta života porodice i djece. Predškolsko vaspitanje i obrazovanje obuhvata djecu do polaska u osnovnu školu.
 

Izvori podataka i obuhvat

Podaci o predškolskom obrazovanju i vaspitanju od 2015/2016. godine rezultat su statističke obrade baze podataka Ministarstva prosvjete - MEIS. Podaci se odnose na sve predškolske, vaspitno-obrazovne ustanove na teritoriji Crne Gore (privatne i javne), koje su od nadležnog ministarstva dobile licencu za rad. Predškolsko vaspitanje i obrazovanje čini dio jedinstvenog vaspitno-obrazovnog sistema. 

 

Do školske 2015/2016. godine Uprava za statistiku sprovodio je statističko istraživanje kojim su bile obuhvaćene sve predškolske ustanove koje su dostavljale statističke izvještaje sa stanjem na početku školske godine. 

 
Obaveza zaštite individualnih podataka
Podaci dobijeni od izvještajnih jedinica se koriste isključivo u statističke svrhe i objavljuju se u agregiranom - zbirnom obliku.
 
Više informacija o objavljenim podacima, metodologiji i saopštenjima možete naći u sekcijama ispod. 
 
Podaci Metodologija Saopštenja Metapodaci Izvještaji o kvalitetu
 

 

.