Srednje obrazovanje

Pravni osnov
Pravni osnov za sprovođenje statističkih istraživanja u oblasti statistike srednjeg obrazovanja je Zakon o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ("Sl. list Crne Gore", br. 18/12 47/19).

METODOLOŠKE OSNOVE

Cilj istraživanja

Statistika srednjeg obrazovanja prikuplja, obrađuje i objavljuje podatke o stanju, strukturi i razvoju škola, o strukturi učenika srednjih škola, o rezultatima školovanja. Poseban zadatak statistike srednjeg obrazovanja je da da podatke o nivou obrazovanja stečenog u toku školovanja, područjima rada koji su od značaja za zapošljavanje i dalje školovanje, kao i da da podatke o obrazovanju kao dijelu društvene djelatnosti.

Statistika prati srednje škole za: opšte obrazovanje, stručno obrazovanje, umjetničke škole i resursne centre. 

Izvori podataka i obuhvat

Podaci o srednjem obrazovanju od školske 2015/2016, godine rezultat su statističke obrade baze podataka Ministarstva prosvjete - MEIS. Podaci se odnose na sve srednje škole na teritoriji Crne Gore, koje su od nadležnog ministarstva dobile licencu za rad. 

Do školske 2015/2016. godine Uprava za statistiku sprovodio je statistička istraživanja kojim su bile obuhvaćene sve srednje škole koje su dostavljale statističke izvještaje sa stanjem na kraju i na početku školske godine.

Obaveza zaštite individualnih podataka

Podaci dobijeni od izvještajnih jedinica se koriste isključivo u statističke svrhe i objavljuju se u agregiranom - zbirnom obliku.

Više informacija o objavljenim podacima, metodologiji i saopštenjima možete naći u sekcijama ispod.
 

Podaci Metodologija Saopštenja Metapodaci Izvještaji o kvalitetu

 

.