Statistika osnovnog obrazovanja - Saopštenja 2017/2018

Osnovne škole- kraj školske 2017/2018. godine    (116 KB) (245 KB)

Osnovne škole i resursni centri - početak školske 2017/2018. godine    (116 KB) (245 KB)

Osnovno obrazovanje odraslih - početak školske 2018/2019. godine i kraj školske 2017/2018. godine   (116 KB) (245 KB)

 

.