Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Godišnja saopštenja spoljne trgovine

Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore januar-decembar 2023. godine      41 KB 407  KB

Indeksi jediničnih vrijednosti izvoza i uvoza roba 2022. godina      24 KB 304  KB

Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore januar-decembar 2022. godine      41 KB 407  KB

Indeksi jediničnih vrijednosti izvoza i uvoza roba 2021. godina      24 KB 304  KB

Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore januar-decembar 2021. godine      41 KB 407  KB

Indeksi jediničnih vrijednosti izvoza i uvoza roba 2020. godina      24 KB 586  KB

Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore januar-decembar 2020. godine      41 KB 537  KB

Indeksi jediničnih vrijednosti izvoza i uvoza roba 2019. godina      24 KB 510  KB

Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore januar-decembar 2019. godine      34 KB 582  KB

Indeksi jediničnih vrijednosti izvoza i uvoza roba 2018. godina      66 KB 367  KB

Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore januar-decembar 2018. godine      66 KB 669  KB

Indeksi jediničnih vrijednosti izvoza i uvoza roba 2017. godina      66 KB 367  KB

Spoljnotrgovinska razmjena Crne Gore Januar-Decembar 2017      66 KB 644  KB

Indeksi jediničnih vrijednosti izvoza i uvoza roba 2016. godina      59 KB 365  KB

Spoljnotrgovinska razmjena Crne Gore Januar-Decembar 2016      66 KB 644  KB

Indeksi jediničnih vrijednosti izvoza i uvoza roba 2015. godina      70 KB 390  KB

Spoljnotrgovinska razmjena Crne Gore Januar-Decembar 2015      66 KB 644  KB

Indeksi jediničnih vrijednosti izvoza i uvoza roba 2014. godina      61 KB 279  KB

Spoljnotrgovinska razmjena Crne Gore Januar-Decembar 2014    121 KB 412  KB

Indeksi jediničnih vrijednosti izvoza i uvoza roba 2013. godina      61 KB 279  KB

Spoljnotrgovinska razmjena Crne Gore Januar-Decembar 2013    119 KB 421  KB

Indeksi jediničnih vrijednosti izvoza i uvoza roba 2012. godina      63 KB 280 KB

Spoljnotrgovinska razmjena, januar-decembar 2012   112 KB 978 KB

Indeksi jediničnih vrijednosti izvoza i uvoza roba 2010 i 2011. godina     60 KB 210 KB

Spoljnotrgovinska razmjena, finalni  podaci za januar-decembar 2011     97 KB 296 KB

Spoljnotrgovinska razmjena, finalni  podaci za januar-decembar 2010  495 KB

Podaci spoljne trgovine 2005-2009 481 KB

 

.