Socijalna zaštita u Crnoj Gori ( ESSPROS Metodologija)

Pravni osnov

Pravni osnov za sprovođenje statistike socijalne zaštite u Crnoj Gori (ESSPROS metodologija) je Zakon o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike („Sl. list Crne Gore“, br. 18/12, 47/19) i Godišnji plan zvanične statistike za 2021. godinu („Sl. List CG“, br. 7/21). 

METODOLOŠKE OSNOVE

Cilj i svrha statističkog istraživanja

Ciljevi ESSPROS-a su da pruži sveobuhvatan i koherentan opis socijalne zaštite u državama članicama Evropske unije i zemljama kandidatima za članstvo u Evropskoj uniji, kroz obuhvatanje socijalnih davanja i njihovog finansiranja, usmjerenost na međunarodnu uporedivost i usaglašavanje sa drugim statistikama.

Izvori podataka su administrativni podaci prikupljeni od strane izvještajnih jedinica, odnosno godišnji finansijski izvještaji o radu izvještajnih jedinica.Izvještajne jedinice za ESSPROS istraživanje su:  Ministarstvo finansija i socijalnog staranja Crne Gore, Fond penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore, Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore, Zavod za zapošljavanje Crne Gore, Uprava prihoda i carina Crne Gore, Fond rada, Lokalne samouprave i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Povjerljivost i  zaštita individualnih podataka

Podaci dobijeni od izvještajnih jedinica predstavljaju službenu tajnu i koriste se isključivo u statističke svrhe i ne mogu se objavljivati niti stavljati na raspolaganje bilo kom korisniku. Rezultati istraživanja objavljuju na agregiranom nivou i u potpunosti je obezbijeđena tajnost individualnih podataka.

Podatak se smatra preliminarnim i postaje konačan, u definisanom roku, predviđenom Kalendarom objavljivanja statističkih podataka.

Podaci Metodologija Saopštenja  Izvještaji o kvalitetu Metapodaci Aktuelnosti

.