Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Dolasci i noćenja turista u kolektivnom smještaju - Saopštenja 2024

   

 

Preliminarni podaci 

 

 

Konacni podaci


Februar                         (27 KB) (327 KB)  | - -

Januar                         (27 KB) (327 KB)  | - -

.