Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Investicije u osnovna sredstva

Pravni osnov

Pravni osnov za sprovođenje istraživanja o investicijama u osnovna sredstva je Zakon o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike („Službeni list CG“, br. 18/12 i 47/19) i Godišnji plan zvanične statistike.

Cilj istraživanja

Cilj istraživanja je prikupljanje podataka neophodnih za obračun investicija u osnovna sredstva, poslovnih subjekata, u Crnoj Gori.

Obuhvat istraživanja

Istraživanje Investicije u osnovna sredstva obuhvata poslovne subjekte u Crnoj Gori koji su neposredni investitori (bez obzira na to da li su u redovnom ili na probnom radu, u osnivanju ili likvidaciji) koji su prema Klasifikaciji djelatnosti KD 2010 registrovana u sektorima od A do S.

Metod istraživanja

Uzoračko istraživanje.

Nivo objavljivanja podataka

Crna Gora

Povjerljivost podataka

Podaci dobijeni od izvještajnih jedinica predstavljaju službenu tajnu i koriste se isključivo u statističke svrhe i ne mogu se objavljivati niti stavljati na raspolaganje bilo kom korisniku. Rezultati istraživanja objavljuju na agregiranom nivou i u potpunosti je obezbijeđena tajnost individualnih podataka.

Podaci Metodologija Saopštenja Izvještaji o kvalitetu Metapodaci

 

.