Građevinska aktivnost

Pravni osnov

Pravni osnov za sprovođenje istraživanja o građevinskoj aktivnosti je Zakon o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike („Službeni list CG“, br. 18/12 i 47/19) i Godišnji plan zvanične statistike.

Cilj istraživanja

Cilj istraživanja o građevinskoj aktivnosti je prikupljanje podataka neophodnih za obračun indeksa vrijednosti izvršenih građevinskih radova i izvršenih efektivnih časova rada ostvarenih na gradilištima.

Obuhvat istraživanja

Istraživanjem o građevinskoj aktivnosti obuhvaćena su privredna društva sa 5 i više zaposlenih koja se bave građevinarstvom bez obzira na svojinu, oblik udruživanja i porijeklo kapitala i privredna društva (KAU) čije poslovne jedinice izvode građevinske radove.  

Metod istraživanja

Uzoračko istraživanje

Nivo objavljivanja podataka

Crna Gora

Povjerljivost podataka

Podaci dobijeni od izvještajnih jedinica predstavljaju službenu tajnu i koriste se isključivo u statističke svrhe i ne mogu se objavljivati niti stavljati na raspolaganje bilo kom korisniku. Rezultati istraživanja se objavljuju na agregiranom nivou i u potpunosti je obezbijeđena tajnost individualnih podataka.

Podaci Metodologija Saopštenja Izvještaji o kvalitetu Metapodaci

.