Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Cijena stanova u novogradnji

Pravni osnov

Pravni osnov za sprovođenje istraživanja o cijenama stanova u novogradnji je Zakon o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike („Službeni list CG“, br. 18/12 i 47/19) i Godišnji plan zvanične statistike.

Cilj istraživanja

Cilj istraživanja o cijenama stanova u novogradnji je prikupljanje podataka neophodnih za obračun prosječne cijene kvadratnog metra stana u novogradnji, koja se odnosi na stanove prodate u stambenim zgradama na teritoriji Crne Gore, shodno zaključenom ugovoru o kupoprodaji sa investitorom, a koji proizvodi obligacione odnose.

Prosječna cijena kvadratnog metra stana u novogradnji uključuje stanove prodate od strane privrednih društava, kao i stanove prodate od strane solidarne stambene izgradnje. 

Obuhvat istraživanja

Istraživanjem o cijenama stanova u novogradnji obuhvata prodate nove stanove (u isključivo stambenim, pretežno stambenim i pretežno nestambenim zgradama) na teritoriji Crne Gore, za koje je zaključen ugovor o kupoprodaji, a koji proizvodi obligacione odnose. Izvještajne jedinice su privredna društva koja prodaju stanove.

Metod istraživanja

Izvještajni metod

Nivo objavljivanja podataka

Crna Gora, Glavni grad Podgorica, Primorski region, Središnji region, Sjeverni region

Povjerljivost podataka

Podaci dobijeni od izvještajnih jedinica predstavljaju službenu tajnu i koriste se isključivo u statističke svrhe i ne mogu se objavljivati niti stavljati na raspolaganje bilo kom korisniku. Rezultati istraživanja se objavljuju na agregiranom nivou i u potpunosti je obezbijeđena tajnost individualnih podataka.

Podaci Metodologija Kvartalna saopštenja Godišnja saopštenja Metapodaci Izvještaji o kvalitetu

.