Sklopljeni i razvedeni brakovi

Pravni osnov

Podaci za statistiku sklopljenih i razvedenih  brakova prikupljaju se u skladu sa Zakonom o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ("Sl. list Crne Gore", br. 18/12 47/19) i Godišnjim planom statističkih istrazivanja koji se objavljuje u Službenom listu tekuce za narednu godinu.

 
METODOLOŠKE OSNOVE
 
Cilj istraživanja

Statistika sklopljenih i razvedenih brakova ima za cilj proizvodnju podataka koji omogućavaju osnovne demografske analize stanovništva na nivou Crne Gore ili opština. Podaci predstavljaju osnov za izračunavanje niza analitičkih demografskih indikatora koji se koriste u svrhu izrade analiza bilo sadašnje ili buduće strukture populacije.

 
Izvori podataka

Podaci o sklopljenim brakovima prikupljaju se preko matičnih kancelarija opština, a o razvedenim brakovima preko opšinskih sudova nadležnih za razvod braka.

 
Obuhvat
Statistika sklopljenih brakova obuhvata brakove koji su sklopljeni prema važećim zakonskim propisima o sklapanju braka i upisani u matičnu knjigu vjenčanih, dok statistika razvedenih brakova obuhvata pravosnažno razvedene brakove. 
 
Zaštita individualnih podataka
Podaci dobijeni od izvještajnih jedinica se koriste isključivo u statističke svrhe i objavljuju se u agregiranom - zbirnom obliku.  
 
 
Podaci Metodologija Saopštenja Metapodaci Izvještaj o kvalitetu
 

 

 

.