Korisnici materijalnih davanja, socijalne i dječije zaštite - Saopštenja

Korisnici materijalnog obezbjeđenja, lične invalidnine, pomoći i njege u 2022. godini   17 KB 781 KB

Korisnici materijalnog obezbjeđenja, lične invalidnine, pomoći i njege u 2021. godini   17 KB 341 KB

Korisnici materijalnog obezbjeđenja, lične invalidnine, pomoći i njege u 2020. godini   17 KB 264 KB

Korisnici materijalnog obezbjeđenja, lične invalidnine, pomoći i njege u 2019. godini   27 KB 535 KB

Korisnici materijalnog obezbjeđenja, lične invalidnine, pomoći i njege u 2018. godini   27 KB 535 KB

Korisnici materijalnog obezbjeđenja, lične invalidnine, pomoći i njege u 2017. godini   27 KB 535 KB

Korisnici materijalnog obezbjeđenja, lične invalidnine, pomoći i njege u 2016. godini   27 KB 535 KB

Korisnici materijalnog obezbjeđenja, lične invalidnine, pomoći i njege u 2015. godini

  29 KB 455 KB

Statistika socijalne zaštite - dječiji dodatak 2015

  29 KB 433 KB

Statistika socijalne zaštite - 2014

  47 KB 393 KB

Maloljetni i punoljetni korisnici socijalne zastite u 2013. godini   46 KB 386 KB

Maloljetni i punoljetni korisnici socijalne zastite u 2012. godini   45 KB 387 KB

Maloljetni i punoljetni korisnici socijalne zastite u 2011. godini   44 KB 209 KB

Korisnici dodataka za djecu u 2013   47 KB 270 KB

Korisnici dodataka za djecu u 2012   47 KB 279 KB

 

.