Godišnji plan zvanične statistike

Pravni osnov za donošenje Godišnjeg plana zvanične statistike sadržan je u čl. 23 i 24 Zakona o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ("Službeni list CG", broj 18/12), kojim se utvrđuje da Godišnji plan zvanične statistike po predhodno pribavljenom, mišljenju Savjeta statističkog sistema donosi Vlada Crne Gore. Godišnji plan zvanične statistike, je izveden iz Programa zvanične statistike kao kratkoročni dokument, koji detaljnije razrađuje statističke aktivnosti za relevantnu godinu.

Godišnji plan se objavljuje u "Službenom listu Crne Gore".

Godišnji plan zvanične statistike sadrži:

1) listu statističkih istraživanja koja treba sprovesti;
2) listu administrativnih izvora, kao i listu podataka dobijenih metodom stalnog praćenja i posmatranja koji se koriste u zvaničnoj statistici;
3) razvojne aktivnosti u skladu sa programom;
4) finansijska sredstva potrebna za sprovođenje svakog statističkog istraživanja predviđenog godišnjim planom.
 

Godišnji plan zvanične statistike za 2023. godinu ("Službeni list CG“ br.5/2023 od 16.1. 2023. godine) 3 MB

Godišnji plan zvanične statistike za 2022. godinu ("Službeni list CG", br. 2/2022 od 12.01.2022. godine) 3 MB

Godišnji plan zvanične statistike za 2021. godinu ("Službeni list CG", br. 7/2021 od 25.01.2021. godine) 3 MB

Godišnji plan zvanične statistike za 2020. godinu ("Službeni list CG", br. 75/19 od 30.12.2019. godine) 1 MB

Godišnji plan zvanične statistike za 2019. godinu ("SL. list Crne Gore", br. 9/19 od 09.02.2019. godine) 1 MB

Godišnji plan zvanične statistike za 2018. godinu ("Sl. list Crne Gore", br. 3/18 od 19.01.2018. godine

4 MB

Godišnji plan zvanične statistike za 2017. godinu ("Sl. list Crne Gore", br. 6/17 od 27.01.2017. godine) 

4 MB

Godišnji plan zvanične statistike za 2016. godinu ("Sl. list Crne Gore", br. 71/15 od 17.12.2015. godine)  2 MB

Godišnji plan istraživanja za 2015. godinu ("Sl.list Crne Gore”,  br. 47/14, od 07.11. 2014. godine)     1 MB

Godišnji plan istraživanja za 2014. godinu ("Sl.list Crne Gore”,  br. 13/14, od 14.03. 2014. godine)  1 MB

Godišnji plan istraživanja za 2013. godinu  1 MB

Godišnji plan istraživanja za 2012. godinu 343 KB

Godišnji plan istraživanja za 2011. godinu 345 KB

 

 

.