Publikacije : Šumarstvo i životna sredina

Publikacija „Potrošnja drvnih goriva za 2011 godinu u Crnoj Gori - novi energetski bilansi za drvna goriva”, predstavlja rezultate godišnjeg istraživanja o potrošnji drvnih goriva realizovanog od strane Zavoda za statistiku Crne Gore, oktobra 2012. godine.

 

.