Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Baza RAE populacije u Crnoj Gori

Ova publikacija sadrži rezultate statističkih istraživanja
realizovanih u projektu “Izrada baze podataka RAE populacije u Crnoj Gori”. Ovo
istraživanje i izrada ove Baze podataka u funkciji je sprovođenja Strategije za
poboljšanje položaja RAE populacije u Crnoj Gori.

 Ovdje možete preuzeti publikaciju (ZIP, 5.87MB).

.