Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
ENERGETSKI BILANSI, 2006-2010

Publikacija “ Statistički energetski bilansi “ sadrži godišnje podatke o proizvodnji, uvozu, izvozu, transformaciji, utrošku i raspodjeli električne energije i uglja u Crnoj Gori, za period 2006-2010.godine.

 Ovdje možete preuzeti publikaciju (PDF, 696KB).

.