Saopštenja - Osnovni demografski pokazatelji

Procjene stanovništva i demografski indikatori, 2020. godina   17 KB 804 KB

Procjene stanovništva i demografski indikatori, 2019. godina   33 KB 667 KB

Procjene stanovništva i demografski indikatori, 2018. godina   33 KB 667 KB

Procjene stanovništva i demografski indikatori, 2018. godina, neplanirana revizija   667 KB

Procjene stanovništva i demografski indikatori, 2017. godina   33 KB 667 KB

Procjene stanovništva i demografski indikatori, 2016. godina   33 KB 823 KB

Procjene stanovništva i demografski indikatori, 2016. godina - ispravka 06.06.2017.   731 KB

Procjene stanovništva i demografski indikatori, 2015. godina   33 KB 640 KB

Procjene stanovništva i demografski indikatori, 2014. godina   33 KB 744 KB

Procjene stanovništva i demografski indikatori, 2013. godina   530 KB

Prirodno kretanje stanovništva u Crnoj Gori, 2012.godina Tabele 420 KB

Prirodno kretanje stanovništva u Crnoj Gori, 2011.godina Tabele 448 KB

Prirodno kretanje stanovništva i unutrašnji migracioni tokovi Crne Gore u 2010. godini 243 KB

Prirodno kretanje stanovništva i unutrašnji migracioni tokovi Crne Gore u 2009. godini 27.07.2010.

Prirodno kretanje stanovništva i unutrašnji migracioni tokovi Crne Gore u 2008 godini. 15.09.2009.

 

.