Predškolsko obrazovanje - Saopštenja

Predškolsko obrazovanje i vaspitanje 2020/2021. godina     141 KB

Predškolsko obrazovanje i vaspitanje 2020/2021. godina           62 KB

Predškolsko obrazovanje i vaspitanje 2019/2020. godina     475 KB

Predškolsko vaspitanje i obrazovanje 2019/2020 godina       45 KB

Predskolsko obrazovanje 2018/2019   276 KB

Broj predškolskih ustanova, vaspitnih jedinica i grupa, broj djece 2018/2019 god       45 KB

Broj ustanova, broj djece po polu, zaposleni, vaspitači i prosječan broj djece po vaspitaču 2018/2019       41 KB

Predškolsko obrazovanje i vaspitanje 2017/2018  285 KB

Broj predškolskih ustanova, vaspitnih jedinica i grupa, broj djece 2017/2018 god       45 KB

Broj ustanova, broj djece po polu, zaposleni, vaspitači i prosječan broj djece po vaspitaču 2017/2018       41 KB

Predškolsko obrazovanje i vaspitanje 2016/2017  285 KB

Broj predškolskih ustanova, vaspitnih jedinica i grupa, broj djece 2016/2017 god       45 KB

Broj ustanova, broj djece po polu, zaposleni, vaspitači i prosječan broj djece po vaspitaču 2016/2017       41 KB

Predškolsko obrazovanje i vaspitanje 2015/2016  239 KB

Broj predškolskih ustanova, vaspitnih jedinica i grupa, broj djece 2015/2016 god       45 KB

Broj ustanova, broj djece po polu, zaposleni, vaspitači i prosječan broj djece po vaspitaču 2015/2016       41 KB

Predškolsko obrazovanje i vaspitanje 2014/2015  275 KB

Broj predškolskih ustanova, vaspitnih jedinica i grupa, broj djece 2014/2015 god       45 KB

Broj ustanova, broj djece po polu, zaposleni, vaspitači i prosječan broj djece po vaspitaču 2014/2015      41 KB 

Predškolsko obrazovanje i vaspitanje 2013/2014  275 KB

Broj predškolskih ustanova, vaspitnih jedinica i grupa, broj djece 2013/2014 god       42 KB

Broj ustanova, broj djece po polu, zaposleni, vaspitači i prosječan broj djece po vaspitaču 2013/2014      39 KB 

Predškolsko obrazovanje i vaspitanje 2012/2013   275 KB

Broj predškolskih ustanova, vaspitnih jedinica i grupa, broj djece 2012/2013 god       36 KB

Broj ustanova, broj djece po polu, zaposleni, vaspitači i prosječan broj djece po vaspitaču 2012/2013      32 KB 

Predškolsko obrazovanje i vaspitanje 2011/2012   160 KB

Broj predškolskih ustanova, vaspitnih jedinica i grupa, broj djece 2011/2012 god       49 KB

Broj ustanova, broj djece po polu, zaposleni, vaspitači i prosječan broj djece po vaspitaču 2011/2012      49 KB 

Predškolsko obrazovanje i vaspitanje 2010/2011    125 KB

Broj predškolskih ustanova, vaspitnih jedinica i grupa        36 KB

Broj ustanova, broj djece po polu, zaposleni, vaspitači i prosječan broj djece po vaspitaču        38 KB

 

.