Istraživanje o zadovoljstvu korisnika 2022. godine - U cilju praćenja zadovoljstva korisnika kvalitetom podataka i utvrđivanjem njihovih potreba, Uprava za statistiku sprovodi Istraživanje o zadovoljstvu korisnika.
Investicije u osnovna sredstva - Saopštenja

 

 

Preliminarni podaci 

 

 

Konacni podaci


2020   28 KB 661 KB -   28 KB 471 KB

2019   28 KB 661 KB -   28 KB 661 KB

2018   28 KB 257 KB -   28 KB 257 KB

2017   28 KB 257 KB -   28 KB 257 KB

2016 -   28 KB 271 KB

2015 -   28 KB 440 KB

2014 -   28 KB 233 KB

2013 -   29 KB 132 KB

2012 -   28 KB 173 KB

2011 -   28 KB 252 KB

2010 -   27 KB 118 KB

 

.