Statistički godišnjak 2013

Statistički godišnjak 2013 - cjelokupan sadržaj    2.32 MB          


 Poglavlja / Chapters                                                                                   PDF           XLS

1  Geografski pregled / Geography (68 KB)  (27 KB)

2  Klima i životna sredina / Climate and environment (109 KB)  (169 KB)

3  Društveno i političko uređenje / Social and political system (64 KB)  (41 KB)

4  Stanovništvo / Population (157 KB)    (77 KB)

5  Zaposlenost i zarade / Employment and earnings (167 KB)    (127 KB)

6  Bruto domaći proizvod / Gross domestic product (91 KB)  (29 KB)

7  Potrošnja stanovništva / Household consumption (64 KB)  (25 KB)

8  Investicije / Investments (149 KB)  (44 KB)

9  Cijene / Prices (336 KB  (19 KB)

10  Poljoprivreda / Agriculture (207 KB)  (302 KB)

11  Šumarstvo / Forestry (94 KB)  (114 KB)

12  Industrija / Industry (112 KB)  (37 KB)

13  Građevinarstvo / Construction (142 KB  (73 KB)

14  Spoljna trgovina / External trade (79 KB)  (56 KB)

15  Unutrašnja trgovina / Domestic trade (71 KB)  (59 KB)

16  Ugostiteljstvo / Catering (46 KB  (25 KB)

17  Turizam / Tourism (85 KB)   (83 KB)

18  Saobraćaj, skladištenje i veze / Transport, storage and communications (113 KB)  (190 KB)

19  Obrazovanje / Education (118 KB)  (104 KB)

20  Nauka / Science (62 KB)  (12 KB)

21  Informaciono komunikacione tehnologije (91 KB)  (13 KB)

22  Kultura i sport / Culture and sport (99 KB  (94 KB)

23  Zdravstvo / Health (90 KB)  (98 KB)

24  Socijalno osiguranje / Social insurance (37 KB)  (11 KB)

25  Socijalna zaštita / Social welfare (58 KB)  (48 KB)

26  Pravosuđe / Judiciary (140 KB  (143 KB)

27  Pregled po opštinama / Review by municipalities (504 KB  (319 KB)

28  Međunarodni pregled / International review (163 KB  (57 KB)

 

 

 

.