Cijena stanova novogradnje - Godišnja saopštenja

 

 

Preliminarni podaci 

 

 

Konacni podaci


Cijene stanova novogradnje u 2023.godini   25 KB 228 KB  |   25 KB 228 KB

Cijene stanova novogradnje u 2022.godini   25 KB 228 KB  |   25 KB 228 KB

Cijene stanova novogradnje u 2021.godini   25 KB 228 KB  |   25 KB 228 KB

Cijene stanova novogradnje u 2020.godini   25 KB 477 KB  |   25 KB 477 KB

Cijene stanova novogradnje u 2019.godini   25 KB 477 KB  |    25 KB 477 KB

Cijene stanova novogradnje u 2018.godini   25 KB 385 KB  |    25 KB 285 KB

Cijene stanova novogradnje u 2017.godini   25 KB  285 KB  |    25 KB 385 KB

Cijene stanova novogradnje u 2016.godini - -  |    27 KB 205 KB

Cijene stanova novogradnje u 2015.godini - -  |    27 KB 290 KB

Cijene stanova novogradnje u 2014.godini - -  |    27 KB 100 KB

Cijene stanova novogradnje u 2013.godini - -  |    27 KB 306 KB

Cijene stanova novogradnje u 2012.godini - -  |    27 KB 290 KB
Cijene stanova novogradnje u 2012.godini - ispravka -  |    27 KB 338 KB

Cijene stanova novogradnje u 2011.godini - -  |    27 KB 135 KB

Cijene stanova novogradnje u 2010.godini - -  |  - 180 KB

Cijene stanova novogradnje u 2009.godini - -  |  - 50 KB

Cijene stanova novogradnje u 2008.godini - -  |   27 KB -

Cijene stanova novogradnje u 2007.godini - -  |   27 KB -

Cijene stanova novogradnje u 2006.godini - -  |   27 KB -

.