Kvartalna statistika saobraćaja - Saopštenja 2022

   

 

Preliminarni podaci 

 

 

Konacni podaci


IV kvartal    (211 KB) (578 KB)  |  (211 KB) (578 KB)

III kvartal    (211 KB) (528 KB)  |  (211 KB) (518 KB)

II kvartal    (211 KB) (528 KB)  |  (211 KB) (528 KB)

I kvartal    (211 KB) (528 KB)  |  (211 KB) (528 KB)

.