Visoko obrazovanje -Saopštenja

Diplomirani studenti - osnovne studije 2023. godina   26 KB 222 KB

Upisani studenti - osnovne studije Akademska 2023/2024. godina   33 KB 222 KB

Specijalisti, magistri i doktori nauka 2023. godina   33 KB 222 KB

Upis na postdiplomske i doktorske studije Akademska 2023-2024 godina   33 KB 221 KB

Diplomirani studenti - osnovne studije 2022. godina   26 KB 222 KB

Upisani studenti - osnovne studije Akademska 2022/2023. godina   33 KB 222 KB

Specijalisti, magistri i doktori nauka 2022. godina   33 KB 222 KB

Upis na postdiplomske i doktorske studije Akademska 2022-2023 godina   33 KB 221 KB

Diplomirani studenti - osnovne studije 2021. godina   26 KB 284 KB

Upisani studenti - osnovne studije Akademska 2021/2022. godina   27 KB 281 KB

Specijalisti, magistri i doktori nauka 2021. godina   33 KB 332 KB

Upis na postdiplomske i doktorske studije Akademska 2021-2022 godina   33 KB 221 KB

Diplomirani studenti - osnovne studije 2020. godina   26 KB 284 KB

Upisani studenti - osnovne studije Akademska 2020/2021. godina   27 KB 281 KB

Specijalisti, magistri i doktori nauka 2020. godina   33 KB 332 KB

Upis na postdiplomske i doktorske studije Akademska 2020-2021 godina   36 KB 278 KB

Diplomirani studenti - osnovne studije 2019. godina   26 KB 284 KB

Upisani studenti - osnovne studije Akademska 2019-2020 godina   26 KB 284 KB

Specijalisti, magistri i doktori nauka 2019. godina   33 KB 332 KB

Upis na postdiplomske i doktorske studije akademska 2019-2020 godina   36 KB 279 KB

Diplomirani studenti - osnovne studije 2018. godina   36 KB 335 KB

Upisani studenti - osnovne studije Akademska 2018-2019 godina   36 KB   94 KB

Specijalisti, magistri i doktori nauka 2018. godina   37 KB 443 KB

Upis na postdiplomske i doktorske studije akademska 2018-2019 godina   26 KB 185 KB

Diplomirani studenti - osnovne studije 2017. godina   36 KB 335 KB

Upisani studenti - osnovne studije Akademska 2017/2018. godina   36 KB    94 KB

Specijalisti, magistri i doktori nauka 2017. godina   37 KB 443 KB

Upis na postdiplomske i doktorske studije akademska 2017/2018 godina   34 KB 264 KB

Diplomirani studenti - osnovne studije 2016. godina   33 KB 334 KB

Upisani studenti - osnovne studije Akademska 2016/2017. godina   36 KB 335 KB

Specijalisti, magistri i doktori nauka 2016. godina   37 KB 261 KB

Upis na postdiplomske i doktorske studije akademska 2016/2017 godina   34 KB 271 KB

Diplomirani studenti - osnovne studije 2015. godina   33 KB 348 KB

Upisani studenti - osnovne studije Akademska 2015/2016. godina   36 KB 360 KB

Specijalisti, magistri i doktori nauka 2015. godina   34 KB 287 KB

Upis na postdiplomske i doktorske studije akademska 2015/2016 godina   34 KB 271 KB

Diplomirani studenti - osnovne studije 2014. godina   33 KB 181 KB

Upisani studenti - osnovne studije Akademska 2014/2015. godina   36 KB    94 KB

Specijalisti, magistri i doktori nauka 2014. godina   36 KB 333 KB

Upis na postdiplomske i doktorske studije akademska 2014/2015 godina   34 KB 261 KB

Diplomirani studenti - osnovne studije 2013. godina   33 KB 181 KB

Upisani studenti - osnovne studije Akademska 2013/2014. godina   36 KB 368 KB

Specijalisti, magistri i doktori nauka 2013. godina   34 KB 333 KB

Upis na postdiplomske i doktorske studije akademska 2013/2014 godina   34 KB 262 KB

Diplomirani studenti - osnovne studije 2012. godina   33 KB 181 KB

Upisani studenti - osnovne studije 2012/2013. godina   35 KB 334 KB

Specijalisti, magistri i doktori nauka 2012. godina   33 KB 332 KB

Upis na postdiplomske i doktorske studije akademska 2012/2013 godina   35 KB 185 KB

Diplomirani studenti  osnovne studije 2011.   31 KB 173 KB

Upisani studenti  osnovne studije 2011/2012   35 KB 173 KB

Visoko obrazovanje Specijalisti, magistri i doktori nauka 2011. godina   37 KB 177 KB

Upis na postdiplomske i doktorske studije  akademska 2011/2012. godina  37 KB  124 KB

Visoko obrazovanje 2010/2011   42 KB 133 KB

 

.