Istraživanje o zadovoljstvu korisnika 2022. godine - U cilju praćenja zadovoljstva korisnika kvalitetom podataka i utvrđivanjem njihovih potreba, Uprava za statistiku sprovodi Istraživanje o zadovoljstvu korisnika.
Promet u trgovini na veliko

 

 

Preliminarni podaci 

 

 

Konacni podaci


2021   45 KB 203 KB - - -

2020   45 KB 489 KB -   45 KB 389 KB

2019   45 KB 489 KB -   45 KB 660 KB 

2018     -   45 KB 289 KB 

2017   45 KB 374 KB -   45 KB 374 KB 

2016 -   45 KB 374 KB 

2015 -   45 KB 402 KB 

2014 -   45 KB 299 KB 

2013 -   45 KB 299 KB 

2012 -   47 KB 300 KB 

2011 -   47 KB 272 KB 

2010 -   44 KB 163 KB 

.