Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Promet u trgovini na malo prema robnim grupama

   

 

Preliminarni podaci 

 

 

Konacni podaci


2023                       (35 KB) (310 KB)  | - -

2020                       (35 KB) (310 KB)  |  (35 KB) (310 KB)

2017                       (46 KB) (231 KB)  |  (46 KB) (231 KB)

2014                           |  (52 KB) (128 KB)

2011                           |  (52 KB) (203 KB)

2010                           |  (52 KB) (201 KB)

.