Ugovori - 2023

Isporuka kartonske ambalaze      2 MB

Ugovor o pruzanju usluga prevoza popisnog materijala      2 MB

Poseban ugovor  - Nabavka kancelarijskog namještaja - WAS deign doo      2 MB

Ugovor o nabavci kancelarijskog materijala - Administrativni materijal      2 MB

Ugovor za produženje licenci za antivirus      2 MB

Aneks ugovora za Javnu kampanju za Popis stanovnistva      2 MB

Aneks ugovora za štampanje obrazaca Popisa      2 MB

Aneks ugovora za agencijske usluge INTER Travel doo      2 MB

Ugovor o konsultanskim uslugama      2 MB

Ugovor za uslugu nadogradnja softwera eAnketa - WINSOFT DOO      2 MB

Ugovor za usluge prevođenja - Double L      2 MB

Ugovor za izradu pregradnih panela      2 MB

Ugovor za izradu SKS komunikacione infrastrukture      2 MB

Ugovor za nabavku kancelarisjkog namještaja za potrebe Uprave za statistiku      2 MB

Ugovor za pružanje poštanskih usluga      2 MB

Ugovor o nabavci goriva za sluzbena vozila      2 MB

Ugovor o nabavci materijala za zdrastvenu zastitu      1 MB

Ugovor o ustupljanju na privremeno koriscenje bez naknade poslovnog prostora      1 MB

Ugovor za nabavku i implementaciju Cisco licenci - Digit Montenegro doo      1 MB

Ugovor za nabavku kancelarijskog materijala - Partija 2 - Potrošni materijal - Kastex DOO      1 MB

Ugovor za nabavku kancelarijskog materijala - Partija 5 - Štampani materijal - Kastex DOO      1 MB

Ugovor za nabavku DLP softwera - Cikom DOO      2 MB

Ugovor za nabavku administrativnog materijala za POPIS 2023 - Partija 1 - Merkator doo      2 MB

Ugovor za nabavku kancelarijskog materijala za POPIS 2023 - Partija 2 - Kastex doo      2 MB

Ugovor za nabavku kancelarijskog materijala za POPIS 2023 - Partija 3 - Kastex doo      2 MB

Ugovor  za Medijsko praćenje aktivnosti -  Media biro doo      2 MB

Ugovor  za SAS licence -  Brevio      2 MB

Ugovor  za edukaciju iz oblasti komunikacija -  Represent communications      2 MB

Ugovor  za promotivni materijal - Grafo doo      3 MB

Ugovor za agencijske usluge INTER Travel doo      1 MB

Ugovor G TECH  za nabavku Office 365      1 MB

Ugovor  za Javnu kampanju za Popis stanovnistva      5 MB

Ugovor  za izradu dizajna za obrasce Popisa      1 MB

Ugovor - Inter travel club doo      2 MB

Ugovor - Fiksna telefonija Crnogorski telekom doo      2 MB

Ugovor - Osiguranje vozila za štete pričinjene trećim licima      2 MB

Ugovor - Kompjuterska oprema za Popis stanovništva 2023. - Digit Montenegro doo      2 MB

Ugovor - Štampanje, distribucija i dostava obrazaca za Popis stanovništva 2023. - Grafo Group doo      2 MB

Ugovor - Štampanje, distribucija i dostava obrazaca i publikacija Pro File doo      2 MB

Ugovor - Nabavka kancelarijskog materijala STRATUS      8 MB

USLUGE PRESS CLIPPINGA - NINAMEDIA      6 MB

Raskid Ugovora za pružanje usluga -  Praćenje medija Montenegro  EU project consulting      6 MB

Ugovor za pružanje usluga -  Katalog propisa      6 MB

Ugovor za pružanje usluga -  Mobilna telefonija      6 MB

Ugovor za pružanje usluga -  Rezervni djelovi za kompjutersku opremu      6 MB

Ugovor za pružanje usluga -  Web hosting      6 MB

Ugovor za pružanje usluga -  razvoj softwera za EU SILC WINSOFT DOO      6 MB

Ugovor za pružanje usluga -  praćenje medija Montenegro  EU project consulting       6 MB

.