Korisnici usluga smještaja u ustanovama dječije i socijalne zaštite

Pravni osnov 
Pravni osnov za sprovođenje ovog statističkog istraživanja je Zakon o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ("Sl. list Crne Gore", br. 18/12 47/19).

METODOLOŠKE OSNOVE

Cilj istraživanja
Cilj istraživanja jeste da se obezbijede podaci o licima smještenim u ustanovama socijalne i dječije zaštite. 

Izvori podataka i obuhvat

Od 2016. godine podaci za ovo istraživanje prikupljeni su na osnovu godišnjeg Izvještaja o radu Ministarstva rada i socijalnog staranja Crne Gore koji se odnose na broj korisnika usluga smještaja u ustanovama socijalne i dječije zaštite. Sprovodi se kao godišnje istraživanje.    

Do 2016. godine podaci o ustanovama za socijalnu zaštitu prikupljali su se statističkim izvještajima dobijenim od svih ustanova socijalne zaštite djece i mladih , odraslih i ostarjelih lica.  Ovi podaci su rezultat redovnih statističkih istraživanja koja su se sprovodila u dvogodišnjoj periodici.

Obaveza zaštite individualnih podataka
Podaci dobijeni od izvještajnih jedinica se koriste isključivo u statističke svrhe i objavljuju se u agregiranom - zbirnom obliku

Više informacija o objavljenim podacima, metodologiji i saopštenjima možete naći u sekcijama ispod.

Podaci Metodologija Saopštenja Metapodaci

 

.