Anketa o radnoj snazi (ARS) - Saopštenja 2019

Anketa o radnoj snazi -  2019. godiina
  (184 KB) (515 KB)

Anketa o radnoj snazi - Četvrti kvartal 2019
  (184 KB) (388 KB)

Anketa o radnoj snazi - Treći kvartal 2019
  (184 KB) (388 KB)

Anketa o radnoj snazi - Drugi kvartal 2019
  (184 KB) (388 KB)

Anketa o radnoj snazi - Prvi kvartal 2019
  (184 KB) (388 KB)

.