Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila i maja 2022. godine
Građevinske dozvole - Saopštenja 2021

   

 

Preliminarni podaci 

 

 

Konačni podaci


IV kvartal    (12 KB) (311 KB) | - -

III kvartal    (12 KB) (311 KB) |  (12 KB) (174 KB)

II kvartal                  (12 KB) (311 KB) |  (12 KB) (311 KB)

I kvartal                                        (12 KB) (311 KB) |  (12 KB) (311 KB)

.