Sudstvo

Pravni osnov 
Pravni osnov za sprovođenje statističkih istraživanja u oblasti statistike sudstva je Zakon o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ("Sl. list Crne Gore", br. 18/12 47/19).

METODOLOŠKE OSNOVE

Cilj istraživanja
Cilj statistike sudstva jeste prikupljanje i objavljivanje podataka o sudovima i sudijama, državnim tužiocima i njihovim zamjenicima, kao i o advokatima i advokatskim pripravnicima.

Izvori podataka i obuhvat

Podaci o sudovima, državnim tužilaštvima, advokatima dobijeni su iz evidencije nadležnih institucija,  

Obaveza zaštite individualnih podataka
Podaci dobijeni od izvještajnih jedinica se koriste isključivo u statističke svrhe i objavljuju se u agregiranom - zbirnom obliku.

Više informacija o objavljenim podacima možete naći u sekciji ispod.

 
Podaci
 

 

 

.