Novosti

25.06.2019
Indeksi proizvodnje i prometa u industriji Maj 2019. godine

Industrijska proizvodnja u Crnoj Gori u maju 2019. godine bilježi rast u odnosu na prethodni mjesec od 9,1%, dok u odnosu na isti mjesec prethodne godine bilježi pad od 4,8%.
 
Posmatrano prema sektorima, u poređenju sa istim mjesecom prethodne godine sektor Vađenje ruda i kamena bilježi rast za 30,7%, sektor Prerađivačka industrija bilježi pad 11,4%, dok sektor Snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija bilježi pad od 0,6%.

 

.