Novosti

16.07.2019
Ulaz sirovog kravljeg mlijeka i dobijeni mliječni proizvodi u mljekarama, maj 2019. godine

Ukupna količina otkupljenog kravljeg mlijeka, od strane mljekara na teritoriji Crne Gore, u maju 2019. godine u odnosu na maj 2018. godine, manja je za 3,2%. U poređenju sa prethodnim mjesecom otkupljena količina kravljeg mlijeka je veća za 12%.
 
Sadržaj mliječne masti u maju 2019. godine, u odnosu na maj 2018. godine, manji je za 0,5%, a sadržaj proteina je veći za 0,5%. U poređenju sa prethodnim mjesecom sadržaj mliječne masti veći je za 3,5%, dok sadržaj proteina je veći za 1,5%.
 
U maju 2019. godine u odnosu na isti period 2018. godine, zabilježeno je povećanje proizvodnje konzumnog mlijeka (za 14,2%), pavlake (za 28,9%), kajmaka (za 47%) i sira (za 34,1%), dok je došlo do smanjenja proizvodnje fermentisanih mliječnih proizvoda (za 8,2%).
 
U maju 2019. godine u odnosu na prethodni mjesec, zabilježeno je povećanje proizvodnje konzumnog mlijeka (za 8,7%), pavlake (za 24,5%), kajmaka (za 16,8%) i sira (za 32,2%), dok je proizvodnja fermentisanih mliječnih proizvoda na istom nivou kao prošlog mjeseca.
 

U periodu od januara do maja 2019. godine ukupno otkupljena količina kravljeg mlijeka iznosi 11 044 229 kg i bilježi se pad od 4% u odnosu na isti period 2018. godine. 

Saopštenje


 

.