Novosti

17.07.2019
Indeksi cijena proizvođača industrijskih proizvoda u Crnoj Gori Jun 2019. godine

Cijene proizvođača industrijskih proizvoda u Crnoj Gori u junu 2019. godine u odnosu na maj iste godine bile su u prosjeku više za 1,3%.
 
Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda u junu 2019. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine bile su u prosjeku više za 2,9%.

Stopa rasta cijena proizvođača industrijskih proizvoda u periodu januar-jun 2019. godine u odnosu na isti period prethodne godine iznosila je 2,1%. 

Saopštenje


 

.