Novosti

18.07.2019
Minimalna potrošačka korpa u Crnoj Gori Jun 2019. godine

Ukupna vrijednost minimalne potrošačke korpe za jun 2019. godine iznosila je 643,1 eura.
 
Od ukupne vrijednosti minimalne potrošačke korpe, izdaci za hranu i bezalkoholna pića su iznosili 272,0 eura, dok izdaci za neprehrambene proizvode i usluge 371,1 eura.
 
Ukupna vrijednost minimalne potrošačke korpe u junu 2019. godine, u odnosu na maj 2019. godine, zabilježila je pad od 0,7%.

Izdaci za hranu i bezalkoholna pića u junu 2019. godine u odnosu na maj 2019. godine, zabilježili su pad od 0,5%, dok su izdaci za neprehrambene proizvode i usluge, u odnosu na maj 2019. godine, zabilježili pad od 0,9%. 

Saopštenje


 

.