Novosti

25.07.2019
Indeksi proizvodnje i prometa u industriji Jun 2019. godine

Industrijska proizvodnja u Crnoj Gori u junu 2019. godine bilježi rast u odnosu na prethodni mjesec od 25,8% i u odnosu na isti mjesec prethodne godine od 5,6%.

Posmatrano prema sektorima, u poređenju sa istim mjesecom prethodne godine sektor Vađenje ruda i kamena bilježi rast za 7,5%, sektor Prerađivačka industrija bilježi pad 2,6%, dok sektor Snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija bilježi rast od 19,4%.


 

.