Novosti

20.08.2019
Cijene stanova u novogradnji II kvartal 2019. godine

Prosječna cijena kvadratnog metra stana u novogradnji u Crnoj Gori u II kvartalu 2019. godine iznosila je 1 206 eura i veća je za 11,6% u odnosu na II kvartal 2018. godine, dok je za 17,8% veća u odnosu na I kvartal 2019. godine.

Prosječna cijena kvadratnog metra stana u novogradnji u Podgorici u II kvartalu 2019. godine iznosila je 1 204 eura, u primorskom regionu je iznosila 1 368 eura, u središnjem regionu 677 eura, dok je u sjevernom regionu prosječna cijena kvadratnog metra stana u novogradnji iznosila 880 eura.

Razlike tokom godina u prosječnim cijenama kvadratnog metra stana u novogradnji u značajnoj mjeri zavise od učešća stanova solidarne stambene izgradnje. Ukoliko je učešće ovih stanova veće, prosječna cijena stana u novogradnji će biti značajno niža, odnosno ukoliko je učešće manje, prosječna cijena će biti veća.

U saopštenju su prikazane prosječne cijene kvadratnog metra stana u novogradnji prema sljedećim kategorijama: privredna društva (prosječna tržišna cijena) i solidarna stambena izgradnja. Prosječna tržišna cijena kvadratnog metra stana u novogradnji u Crnoj Gori u kategoriji privredna društva u II kvartalu 2019. godine iznosila je 1 206 eura, dok u kategoriji solidarna stambena izgradnja nije zabilježena prodaja stanova.

Saopštenje


.