Novosti

16.09.2019
Klanje stoke i živine u klanicama Jul 2019. godine

 

U julu 2019. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine, ukupan broj zaklanih goveda u klanicama
u Crnoj Gori, veći je za 9,2% (neto težina veća za 22,7%). Kod ovaca i svinja bilježi se pad u ukupnom
broju u odnosu na isti mjesec prethodne godine. Kod ukupnog broja zaklane živine primjetan je pad.
U odnosu na prethodni mjesec, ukupan broj zaklanih goveda u klanicama u Crnoj Gori, veći je za 15,2%
(neto težina veća za 20%). Kod ukupnog broja zaklanih ovaca i svinja bilježi se rast u odnosu na prethodni
mjesec. Ukupan broj zaklane živine je veći je za 8,6% (neto težina veća za 16,9%).
U periodu od januara do jula 2019. godine bilježi se rast u klanju goveda. Zaklano je 17 354 goveda
odnosno 0,3% više u odnosu na isti period 2018. godine. Rast u klanju za isti period je prisutan kod ovaca
i svinja, dok kod živine pad.

 
 

 


.