Novosti

18.10.2019
Minimalna potrošačka korpa u Crnoj Gori Septembar 2019. godine

Ukupna vrijednost minimalne potrošačke korpe za septembar 2019. godine iznosila je 642,4 eura.
 
Od ukupne vrijednosti minimalne potrošačke korpe, izdaci za hranu i bezalkoholna pića su iznosili 270,2 eura, dok izdaci za neprehrambene proizvode i usluge 372,2 eura.
 
Ukupna vrijednost minimalne potrošačke korpe u septembru 2019. godine, u odnosu na avgust 2019. godine, zabilježila je rast od 0,03%.
 

Izdaci za hranu i bezalkoholna pića u septembru 2019. godine u odnosu na avgust 2019. godine, zabilježili su pad od 0,5%, dok su izdaci za neprehrambene proizvode i usluge, u odnosu na avgust 2019. godine, zabilježili rast od 0,4%. 

Saopštenje


.