Novosti

25.10.2019
Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore Januar – septembar 2019. godine

 Ukupna spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore za period januar – septembar 2019. godine,

prema preliminarnim podacima iznosila je 2 250,1 miliona eura, što ukazuje na rast od 3% u odnosu na
isti period prethodne godine.
Izvoz robe imao je vrijednost od 300,5 miliona eura, a uvoz 1 949,6 miliona eura. U odnosu na isti period
prethodne godine izvoz je porastao 2,2% dok je uvoz bio veći za 3,1%.
Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 15,4% i manja je u odnosu na isti period prethodne godine kada
je iznosila 15,5%.
U strukturi izvoza prema standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji (SMTK) najviše su zastupljeni
Proizvodi svrstani po materijalu (sektor 6), u iznosu od 73,9 miliona eura (od čega su: Obojeni metali–
47,6 mil. eura, Gvožđe i čelik – 15,1 mil. eura i ostalo).
U strukturi uvoza prema SMTK-u najviše su zastupljeni Mašine i transportni uređaji (sektor 7) u iznosu
od 429,2 miliona eura (od čega: Drumska vozila – 135,7 mil. eura, Električne mašine, aparati i uređaji –
77,9 mil.eura i ostalo).
 

.