Novosti

13.11.2019
Građevinska aktivnost u Crnoj Gori III kvartal 2019. godine

Vrijednost izvršenih građevinskih radova u III kvartalu 2019. godine veća je za 31,4% u odnosu na isti kvartal prethodne godine, dok je za 5,7% veća u odnosu na II kvartal 2019. godine.

Izvršeni efektivni časovi ostvareni na gradilištima u III kvartalu 2019. godine veći su za 12,6% u odnosu na isti kvartal prethodne godine, dok su za 1,6% veći u odnosu na II kvartal 2019. godine.

Saopštenje


.