Novosti

15.11.2019
Klanje stoke i živine u klanicama Septembar 2019. godine

U septembru 2019. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine, ukupan broj zaklanih goveda u klanicama u Crnoj Gori, veći je za 3,4% (neto težina veća za 5,2%). Kod ovaca i svinja bilježi se rast u ukupnom broju u odnosu na isti mjesec prethodne godine. Kod ukupnog broja zaklane živine primjetan je pad.

U odnosu na prethodni mjesec, ukupan broj zaklanih goveda u klanicama u Crnoj Gori, manji je za 17% (neto težina manja za 20,5%). Kod ukupnog broja zaklanih ovaca i svinja bilježi se rast u odnosu na prethodni mjesec. Ukupan broj zaklane živine je manji je za 6,8% (neto težina manja za 15,7%).

U periodu od januara do septembara 2019. godine bilježi se rast u klanju goveda. Zaklano je 23 079 goveda odnosno 0,6% više u odnosu na isti period 2018. godine. Rast u klanju za isti period je prisutan kod ovaca i svinja, dok kod živine pad.


.