Novosti

15.11.2019
Indeksi potrošačkih cijena Oktobar 2019. godine

Cijene proizvoda i usluga lične potrošnje, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u oktobru 2019. godine u odnosu na septembar 2019. godine u prosjeku su više za 0,5%. Potrošačke cijene u oktobru 2019. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine u prosjeku su više za 0,5%. Najveći uticaj na mjesečnu stopu inflacije imali su rast cijena: odjeće; cipela i ostale obuće; goriva i maziva za motorna vozila; paket aranžmana; frizerskih usluga i ostalih usluga za ličnu njegu. Potrošačke cijene u periodu januar-oktobar 2019. godine, u poređenju sa istim periodom prethodne godine, u prosjeku su više za 0,3%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga prema namjeni potrošnje, u oktobru 2019. godine u odnosu na prethodni mjesec, zabilježen je rast cijena u grupama: Odjeća i obuća (6,4%); Prevoz (1,6%); Ostala dobra i usluge (0,2%), dok je pad cijena zabilježen u grupama: Hoteli i restorani (-1,8%); Hrana i bezalkoholna pića (-0,2%); Rekreacija i kultura (-0,1).

Cijene ostalih proizvoda i usluga nijesu se bitnije mijenjale.

Saopštenje


.