Novosti

27.12.2019
Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore januar - novembar 2019. godine

Ukupna spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore za period januar - novembar 2019. godine, prema preliminarnim podacima iznosila je 2 757,5 miliona eura, što ukazuje na rast od 2,0% u odnosu na isti period prethodne godine.
 
Izvoz robe imao je vrijednost od 373,5 miliona eura, a uvoz 2 384,0 miliona eura. U odnosu na isti period prethodne godine izvoz je porastao 2,2% dok je uvoz bio veći za 2,0%.
Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 15,7% i veća je u odnosu na isti period prethodne godine kada je iznosila 15,6%.
 
U strukturi izvoza prema standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji (SMTK) najviše su zastupljeni Proizvodi svrstani po materijalu (sektor 6), u iznosu od 90,1 miliona eura (od čega su: Obojeni metali - 58,2 mil. eura, Gvožđe i čelik - 17,7 mil. eura i ostalo).
 
U strukturi uvoza prema SMTK-u najviše su zastupljeni Mašine i transportni uređaji (sektor 7) u iznosu od 527,2 miliona eura (od čega: Drumska vozila - 167,6 mil. eura, Električne mašine, aparati i uređaji - 96,7 mil. eura i ostalo).
 
Najveći spoljnotgovinski partneri u izvozu bili su: Srbija (93,2 mil. eura), Mađarska (41,7 mil. eura) i Bosna i Hercegovina (27,5 mil. eura).
 
Najveći spoljnotrgovinski partneri u uvozu bili su: Srbija (460,7 mil. eura), Njemačka (222,0 mil. eura) i Kina (203,9 mil. eura). Spoljnotrgovinska robna razmjena bila je najveća sa potpisnicama CEFTA-e i sa Evropskom unijom.
 

 


.