Novosti

29.01.2020
Indeksi proizvodnje i prometa u industriji Decembar 2019. godine

Industrijska proizvodnja u Crnoj Gori u decembru 2019. godine bilježi rast u odnosu na prethodni mjesec od 19,9% i u odnosu na isti mjesec prethodne godine od 10,0%.
 

Posmatrano prema sektorima, u poređenju sa istim mjesecom prethodne godine sektor Vađenje ruda i kamena bilježi rast za 55,6%, sektor Prerađivačka industrija bilježi pad 15,6% a sektor Snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija bilježi rast od 37,3%. 

Saopštenje


.