Novosti

29.01.2020
Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore januar - decembar 2019. godine

Ukupna spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore za period januar - decembar 2019. godine, prema preliminarnim podacima iznosila je 3 015,9 miliona eura, što ukazuje na rast od 2,1% u odnosu na isti period prethodne godine.
 
Izvoz robe imao je vrijednost od 415,5 miliona eura, a uvoz 2 600,4 miliona eura. U odnosu na isti period prethodne godine izvoz je porastao 3,8% dok je uvoz bio veći za 1,8%.
Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 16,0% i veća je u odnosu na isti period prethodne godine kada je iznosila 15,7%.
 
U strukturi izvoza prema standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji (SMTK) najviše su zastupljeni Proizvodi svrstani po materijalu (sektor 6), u iznosu od 97,2 miliona eura (od čega su: Obojeni metali - 63,2 mil. eura, Gvožđe i čelik - 18,5 mil. eura i ostalo).
 
U strukturi uvoza prema SMTK-u najviše su zastupljeni Mašine i transportni uređaji (sektor 7) u iznosu od 577,7 miliona eura (od čega: Drumska vozila - 185,2 mil. eura, Električne mašine, aparati i uređaji - 108,0 mil. eura i ostalo).
 
Najveći spoljnotgovinski partneri u izvozu bili su: Srbija (108,0 mil. eura), Mađarska (45,0 mil. eura) i Bosna i Hercegovina (29,8 mil. eura).
 

Najveći spoljnotrgovinski partneri u uvozu bili su: Srbija (500,4 mil. eura), Njemačka (244,1 mil. eura) i Kina (221,6 mil. eura). Spoljnotrgovinska robna razmjena bila je najveća sa potpisnicama CEFTA-e i sa Evropskom unijom. 

Saopštenje


.