Novosti

18.03.2020
Nautički turizam 2019. godina

U 2019. godini u teritorijalno more Crne Gore ušlo je 4 775 stranih plovila za razonodu, sport i rekreaciju, što je za 1,4% više u odnosu na 2018. godinu. Od toga, 4 211 plovila je doplovilo morem, a 564 su dovezena kopnom.

Prema vrsti stranih plovila za razonodu, sport i rekreaciju, u teritorijalno more Crne Gore najviše je ušlo jahti na jedra (39,9%), zatim motornih jahti (33,7%) i ostalih plovnih objekata (26,4%).

Broj lica koja su prispjela ovim plovilima u 2019. godini iznosio je 28 562, što je za 3,2% više u odnosu na 2018. godinu. Prema državljanstvu, najveći broj lica prispjelih ovim plovilima je iz Velike Britanije (10,8%), SAD (5,7%), Hrvatske (5,7%), Italije (4,9%), Njemačke (4,2%), Francuske (3,9%) i ostalih zemalja (64,8%).

Saopštenje


.