Novosti

13.04.2020
Srednje škole i resursni centri početak školske 2019/2020. godine

Podaci prezentovani u ovom saopštenju odnose se na broj upisanih učenika u srednjim školama i resursnim centrima, na početku školske 2019/2020. godine.
 
Broj upisanih učenika u srednjim školama na početku školske 2019/2020. godine iznosio je 27 446, a u resursnim centrima 148 učenika.
 

Od ukupnog broja učenika koji su upisali srednju školu (27 446), 48,7% ili 13 362 su ženskog pola, a 51,3% ili 14 084 muškog pola. 

Saopštenje


.